Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych

Abstract

W artykule omówiono: klasyfikację materiałów odniesienia stosowanych w chemii analitycznej; dostępne materiały odniesienia wykorzystywane do walidacji procedur analitycznych wykorzystywanych przy oznaczaniu śladowych składników organicznych w próbkach gazowych, ciekłych i stałych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 4 - 7,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Zygmunt B., Namieśnik J.: Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2003), s.4-7
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags