Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych

Abstrakt

W artykule omówiono: klasyfikację materiałów odniesienia stosowanych w chemii analitycznej; dostępne materiały odniesienia wykorzystywane do walidacji procedur analitycznych wykorzystywanych przy oznaczaniu śladowych składników organicznych w próbkach gazowych, ciekłych i stałych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 7,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B., Namieśnik J.: Niektóre aspekty stosowania i dostępności materiałów odniesienia do badań próbek środowiskowych na zawartość śladowych składników organicznych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2003), s.4-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi