Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich

Abstract

Dla analizy zmęczeniowej metodami lokalnymi fundamentalnym elementem jest określenie koncentracji naprężeń w złączu, a do ich oceny niezbędna jest szczegółowa naliza odkształceń i naprężeń w karbach. Do określenia odkształceń w złączu wybrano metodę numeryczną MES. Przedstawione wyniki dotyczą wpływu sposobu modelowania (w płaskim stanie naprężenia, w płaskim stanie odkształcenia, bryłowe) na rozkład odkształceń w karbach.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
VII Ogólnopolska Konferencja : Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim strony 183 - 186
Language:
Polish
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Niklas K.: Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich// VII Ogólnopolska Konferencja : Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim/ Warszawa: PW, 2010, s.183-186
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags