Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich

Abstrakt

Dla analizy zmęczeniowej metodami lokalnymi fundamentalnym elementem jest określenie koncentracji naprężeń w złączu, a do ich oceny niezbędna jest szczegółowa naliza odkształceń i naprężeń w karbach. Do określenia odkształceń w złączu wybrano metodę numeryczną MES. Przedstawione wyniki dotyczą wpływu sposobu modelowania (w płaskim stanie naprężenia, w płaskim stanie odkształcenia, bryłowe) na rozkład odkształceń w karbach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Ogólnopolska Konferencja : Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim strony 183 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Niklas K.: Numeryczne obliczanie odkształceń i naprężeń w karbach spoin laserowych paneli typu Sandwich// VII Ogólnopolska Konferencja : Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim/ Warszawa: PW, 2010, s.183-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi