Boshidar Metschkow - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Zmęczenie złącz spawanych w świetle teorii niezawodności

    - 2006

    W referacie przedstawiono metodę umożliwiającą wykorzystanie wyników eksperymentalnych, uzyskanych na próbkach małogabarytowych przy zastosowaniu aparatu matematycznego teorii niezawodności w celu prognozowania zachowania się zmęczeniowego złącz spawanych jako elementu konstrukcji wielkogabarytowej. Podejście to nazwano w skrócie koncepcją niezawodności.

  • Sandwich panels in shipbuilding

    W publikacji przedstawiono charakterystykę i podstawowe własności nowego tworzywa dla konstrukcji statku jakim są stalowe, spawane laserowo panele typu sandwich. Omówiono podstawowe zalety nowego typu konstrukcji, przedstawiono problemy wynikające z jej stosowania.

wyświetlono 78 razy