Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w złączach spawanych stalowych paneli typu sandwich metodą MES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w złączach spawanych stalowych paneli typu sandwich metodą MES

Abstrakt

Rozwój technologii spawania laserowego umożliwił masową produkcję konstrukcji cienkościennych, w tym również stalowych paneli typu "Sandwich". Technologia wykonywania spoin łączących poszycia paneli z usztywnieniami powoduje powstanie połączenia o szczególnej geometrii i własnościach materiałowych. Złącza spawane laserowo, w porównaniu ze spoinami innego typu, charakteryzują się specyficznym sposobem zachowania pod obciążeniem zmiennym, a w konsekwencji - odmiennym sposobem niszczenia zmęczeniowego. Punktem wyjścia do analizy zmęczeniowej złącza laserowego było określenie koncentracji naprężeń w karbach. W tym celu zbudowano model numeryczny MES spoiny laserowej. W referacie przedstawione zostały kluczowe aspekty modelu numerycznego i wyniki dotyczące wpływu sposobu modelowania na odkształcenia i naprężenia w karbach. Dla karbu w grani spoiny wyniki numeryczne porównano z danymi eksperymentalnymi rozkładów odkształceń otrzymanymi techniką laserowej ekstensometrii siatkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 33 - 38,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Niklas K., Kozak J.: Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w złączach spawanych stalowych paneli typu sandwich metodą MES// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 4 (2011), s.33-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi