Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych

Abstract

Wykazano, że drobnoustroje powodujące zakażenia układu moczowego u pacjentów ambulatoryjnych są nadal wrażliwe na fluorochinolony; dotyczy to jednak drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacae. Natomiast w przypadku zakażeń drobnoustrojami Gram-dodatnimi leki te mogą okazać się nieskuteczne. Stwierdzono silne działanie bakteriobójcze preparatu Betadine na wszystkie badane izolaty. Uzyskano redukcję liczby żywych bakterii w zawiesinie o 99,99% co jest zgodne z wymaganiami dla preparatów przeznaczonych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej.

Authors (6)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
TERAPIA I LEKI no. 30/52, pages 35 - 38,
ISSN: 0137-9887
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Samet A., Krawczyk B., Bronk M., Czarniak E., Kochowska-Bronk M., Kur J.: Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych// TERAPIA I LEKI. -Vol. 30/52., nr. 5-6 (2002), s.35-38
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 63 times

Recommended for you

Meta Tags