Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative.

Abstract

Celem publikacji jest przedstawienie procedury oceny wyrobów podlegających dyrektywie EMC. Należy zaznaczyć, że zgodnie z prawem europejskim tryb oceny wyrobu dla poszczególnych dyrektyw jest odmienny i wynika z szczegółowych rozporządzeń ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu znakowania aparatury (Dz.U. nr 117, 2002, poz.1008)

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Seminarium "Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień". strony 45 - 50
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Olesz M.: Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative.// Seminarium "Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień"./ Gdańsk: Stow. Elektr. Pol. O/ Gdańsk, 2003, s.45-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags