Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative.

Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie procedury oceny wyrobów podlegających dyrektywie EMC. Należy zaznaczyć, że zgodnie z prawem europejskim tryb oceny wyrobu dla poszczególnych dyrektyw jest odmienny i wynika z szczegółowych rozporządzeń ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu znakowania aparatury (Dz.U. nr 117, 2002, poz.1008)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Seminarium "Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień". strony 45 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Ocena zgodności urządzeń z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. '' Edukacyjny program Jakości zasilania Leonardo''. Leonardo Power Quality Initiative.// Seminarium "Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień"./ Gdańsk: Stow. Elektr. Pol. O/ Gdańsk, 2003, s.45-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi