Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu.

Abstract

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko do ochrony i kształtowania krajobrazu miasta. Przedstawiono zagrożenia krajobrazów miast we współczesnym świecie, istotę ocen środowiskowych, jak i możliwości wykorzystania tej procedury z punktu widzenia uwarunkowań formalno-prawnych, czyli działań organów administracji publicznej oraz innych zainteresowanych instytucji i organizacji. Usystematyzowano formalne możliwości ochrony krajobrazu, prezentując metodę postępowania i schemat działań różnych stron postępowania. Zwrócono uwagę na problemy odpowiedzialności wszystkich uczestników procedury OOS (planistów, projektantów, inwestorów, społeczeństwa, ekspertów) za ochronę i kształtowanie krajobrazu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
System zarządzania przestrzenią miasta. strony 117 - 132
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu. // System zarządzania przestrzenią miasta./ ed. P. Lorens Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.117-132
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Recommended for you

Meta Tags