Nowe trasy drogowe a krajobraz warowny Gdańska. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Nowe trasy drogowe a krajobraz warowny Gdańska.

Abstract

Artykuł przedstawia zagrożenia krajobrazu historycznego Gdańska przy budowie nowych przedsięwzięć drogowych oraz skuteczne narządzie do jego ochrony i kształtowania, jakim jest procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Krajobraz zachowanych fortyfikacji nowożytnych Gdańska, zagrożonych planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi - drogami i węzłami, służy jako tło do rozważań na temat możliwości wykorzystania procedury OOS do zarządzania jakością przestrzeni miasta i do ochrony oraz promocji krajobrazów historycznych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Zamki. Miasta warowne. Ogrody. Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych. strony 89 - 104
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Nowe trasy drogowe a krajobraz warowny Gdańska.// Zamki. Miasta warowne. Ogrody. Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych./ ed. J.Bogdanowski, M. Holewiński. Kraków : Strzecha, 2002, s.89-104
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags