Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu.

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko do ochrony i kształtowania krajobrazu miasta. Przedstawiono zagrożenia krajobrazów miast we współczesnym świecie, istotę ocen środowiskowych, jak i możliwości wykorzystania tej procedury z punktu widzenia uwarunkowań formalno-prawnych, czyli działań organów administracji publicznej oraz innych zainteresowanych instytucji i organizacji. Usystematyzowano formalne możliwości ochrony krajobrazu, prezentując metodę postępowania i schemat działań różnych stron postępowania. Zwrócono uwagę na problemy odpowiedzialności wszystkich uczestników procedury OOS (planistów, projektantów, inwestorów, społeczeństwa, ekspertów) za ochronę i kształtowanie krajobrazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
System zarządzania przestrzenią miasta. strony 117 - 132
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe jako narządzie kształtowania krajobrazu. // System zarządzania przestrzenią miasta./ ed. P. Lorens Gdańsk: P. Gdań., 2002, s.117-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi