Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.

Abstrakt

Artykuł omawia rolę oceny oddziaływania na krajobraz i aspekty wizualne w podnoszeniu efektywności systemu OOS. Ocena dotychczasowych sposobów ochrony krajobrazu, mało skutecznych z powodu traktowania go w procedurze OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska, oraz bagatelizowania jego znaczenia,stała się punktem wyjścia do zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych za pomocą badania sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń. Podejście takie nie tylko podnosi rangę krajobrazu na tle innych aspektów środowiska, umożliwiając jego lepszą ochronę i kształtowanie, ale jednocześnie wzmacnia skuteczność całej procedury OOS w stosunku do środowiska jako systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. ''Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej''. strony 211 - 225
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Krajobraz wyznacznikiem skuteczności ocen środowiskowych.// Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. ''Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej''./ Kraków: AGH, 2003, s.211-225
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi