Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi - Publication - MOST Wiedzy

Search

Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi

Abstract

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko do ochrony i odpowiedniego kształtowania historycznych krajobrazów miast w odniesieniu do inwestycji drogowych. Do rozważań posłużył przykład fortyfikacji nowożytnych Gdańska, zagrożonych planowanymi przedsięwzięciami komunikacyjnymi. Nowe inwestycje mogą stanowić zagrożenie, ale i szanse dla obiektów warownych, a tym samym mogą przyczynić się do promocji miast, jeśli odpowiednio wykorzysta się możliwości, jakie dają oceny środowiskowe.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Problemy Ocen Środowiskowych pages 50 - 59,
ISSN: 1507-0441
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi// Problemy Ocen Środowiskowych. -., nr. 2 (2002), s.50-59
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags