Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi

Abstrakt

Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko do ochrony i odpowiedniego kształtowania historycznych krajobrazów miast w odniesieniu do inwestycji drogowych. Do rozważań posłużył przykład fortyfikacji nowożytnych Gdańska, zagrożonych planowanymi przedsięwzięciami komunikacyjnymi. Nowe inwestycje mogą stanowić zagrożenie, ale i szanse dla obiektów warownych, a tym samym mogą przyczynić się do promocji miast, jeśli odpowiednio wykorzysta się możliwości, jakie dają oceny środowiskowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Ocen Środowiskowych strony 50 - 59,
ISSN: 1507-0441
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Oceny środowiskowe w ochronie krajobrazu warownego Gdańska zagrożonego przedsięwzięciami komunikacyjnymi// Problemy Ocen Środowiskowych. -., nr. 2 (2002), s.50-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi