On the reaction of bis(phosphothioyl)disulfanes with hydroxamic acids, part I: Ionic versus radical reaction pathways - Publication - MOST Wiedzy

Search

On the reaction of bis(phosphothioyl)disulfanes with hydroxamic acids, part I: Ionic versus radical reaction pathways

Abstract

Reaktywność disulfanów bisfosforotiowych jest mało poznana. Wiadomo, że wykazują one aktywność pestycydową związaną z inhibicją acetylocholinesterazy. Z kolei, kwasy hydroksamowe stosuje się jako efektywne środki do detoksykacji trucizn fosforoorganicznych. Zbadano reakcje soli kwasów benzohydroksamowych z elektrofilowymi disulfanami bisfosfonotiowymi. Badania prowadzono z użyciem disulfanów bisfosforo-, bisfosfono- i bisfosfinotiowych. Stwierdzono, że jedynie hydroksamiany N-metylowe dają w tej reakcji odpowiednie pochodne O-fosfotioilowe z wydajnościami ilościowymi. Udowodniono, że reakcja przebiega według mechanizmu jonowego i zachodzi z całkowitą inwersją konfiguracji na atomie fosforu. Z drugiej strony ustalono, że hydroksamiany N-tertbutylowe ulegają wyłącznie utlenieniu do odpowiednich rodników aminoksylowych. Mechanizm reakcji hydroksamianów N-izopropylowych z disulfanami jest mieszany: powstają zarówno produkty podstawienia jak i produkty redoks. Dzięki ustaleniu struktury wszystkich produktów reakcji (NMR, analiza rentgenostrukturalna) oraz detekcji za pomocą metod spektroskopowych (NMR, EPR) nietrwałych intermediatów ustalono mechanizm ww. reakcji.

Cite as

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
HETEROATOM CHEMISTRY no. 19, pages 271 - 282,
ISSN: 1042-7163
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Przychodzeń W., Chojnacki J.: On the reaction of bis(phosphothioyl)disulfanes with hydroxamic acids, part I: Ionic versus radical reaction pathways// HETEROATOM CHEMISTRY. -Vol. 19., nr. nr 3 (2008), s.271-282
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 24 times

Recommended for you

Meta Tags