Photocatalytic Air Purification - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Photocatalytic Air Purification

Abstract

W publikacji zostały omówione mechanizmy i wpływ różnych czynników na fotokatalityczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, takich jak lotne związki organiczne (VOC), NOx i SO2. Został dokonany przegląd artykułów i patentów dotyczących przygotowywania fotokatalizatorów i technik ich osadzania na nośnikach. Zaprezentowane zostały przykłady fotoreaktorów przystosowanych do pracy w fazie gazowej. Część opisanych reaktorów może być użyta w komercyjnych zastosowaniach (np. w systemach oczyszczania powietrza sprzężonych z wentylacją), natomiast większość z nich służy do badania aktywności różnych typów fotokatalizatorów

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Recent Patents on Engineering no. 4, pages 200 - 216,
ISSN: 1872-2121
Language:
English
Publication year:
2010
Bibliographic description:
Zaleska-Medynska A., Hänel A., Nischk M.: Photocatalytic Air Purification// Recent Patents on Engineering. -Vol. 4., iss. 3 (2010), s.200-216
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 40 times

Recommended for you

Meta Tags