Polityka energetyczna Finlandii. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Polityka energetyczna Finlandii.

Abstract

Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono, także udział energii odnawialnej i jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie pages 52 - 55,
ISSN: 1231-3440
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wichowski R.: Polityka energetyczna Finlandii. // Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie. -., nr. 3/4 (2003), s.52-55
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags