Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku - Publication - MOST Wiedzy

Search

Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku

Abstract

Przedstawiono algorytm poszukiwania korelacji między wartościami parametrów dźwięku a jego barwą. Wykonywana jest analiza statystyczna wartości przyjmowanych przez parametry, następnie w oparciu o logikę rozmytą, dyskretyzacja.Zadaniem ekspertów w teście odsłuchowym jest dopasowanie określenia semantycznego do prezentowanych dźwięków. Następny etap to wydobycie reguł w oparciu o metodę zbiorów przybliżonych. Do tego celu wykorzystywany jest system ROSETTA. Przedstawione są wnioski i przykładowe wyniki.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje no. 84, pages 69 - 74,
ISSN: 0324-9344
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Kostek B., Szczuko P.: Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku// Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 84., nr. 28 (2003), s.69-74
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags