Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku

Abstrakt

Przedstawiono algorytm poszukiwania korelacji między wartościami parametrów dźwięku a jego barwą. Wykonywana jest analiza statystyczna wartości przyjmowanych przez parametry, następnie w oparciu o logikę rozmytą, dyskretyzacja.Zadaniem ekspertów w teście odsłuchowym jest dopasowanie określenia semantycznego do prezentowanych dźwięków. Następny etap to wydobycie reguł w oparciu o metodę zbiorów przybliżonych. Do tego celu wykorzystywany jest system ROSETTA. Przedstawione są wnioski i przykładowe wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 84, strony 69 - 74,
ISSN: 0324-9344
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kostek B., Szczuko P.: Poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami wektora cech i barwą dźwięku// Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -Vol. 84., nr. 28 (2003), s.69-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi