Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+ - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+

Abstract

Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Burgii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 19 - 24,
ISSN: 1425-5766
ISSN:
2353-1290
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Czaja A., Grabowska, A., Kozłowska E., Pałasz P.: Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 52 (2017), s.19-24
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Recommended for you

Meta Tags