Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

Abstract

Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to najczęściej makro modele budowane na podstawie dostępnych danych demograficznych, ekonomicznych i technicznych. Przegląd zastosowanych modeli wskazuje na duże możliwości wyboru podejścia do prognozowania miar ryzyka, a bardzo użyteczne mogą być modele czynnikowe i modele wielopoziomowe. Biorąc to pod uwagę opracowano koncepcję ogólną modeli strategicznego ryzyka społecznego na sieci dróg.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of KONBiN pages 107 - 118,
ISSN: 1895-8281
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Jamroz K.: Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej// Journal of KONBiN. -., nr. nr 4 (2011), s.107-118
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags