Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

Abstrakt

Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to najczęściej makro modele budowane na podstawie dostępnych danych demograficznych, ekonomicznych i technicznych. Przegląd zastosowanych modeli wskazuje na duże możliwości wyboru podejścia do prognozowania miar ryzyka, a bardzo użyteczne mogą być modele czynnikowe i modele wielopoziomowe. Biorąc to pod uwagę opracowano koncepcję ogólną modeli strategicznego ryzyka społecznego na sieci dróg.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 107 - 118,
ISSN: 1895-8281
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej// Journal of KONBiN. -., nr. nr 4 (2011), s.107-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi