Modelowanie ryzyka w ruchu drogowym szeregami czasowymi.**2003, 142 s. 48rys. bibliogr. 99 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /17.12.2003/. P. Gdań., Wydz. Inż. Ląd. Promotor: prof. dr. hab. inż. Ryszard Krystek. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie ryzyka w ruchu drogowym szeregami czasowymi.**2003, 142 s. 48rys. bibliogr. 99 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /17.12.2003/. P. Gdań., Wydz. Inż. Ląd. Promotor: prof. dr. hab. inż. Ryszard Krystek.

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę modelowania wielkości ryzyka w ruchu drogowym z wykorzystaniem teorii szeregów czasowych, umożliwiającą wykrywanie i interpretację zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie o przyszłych tendencjach tych zmian. Na jej podstawie zbudowano modele, dzięki którym możliwe było określenie związku pomiędzy poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, mierzonym liczbą śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, a sytuacją ekonomiczną kraju. Ponadto wykonano analizy przyczyn nieoczekiwanych zmian poziomu bezpieczeństwa w przeszłości, a także wpływu warunków atmosferycznych na poziom bezpieczeństwa. Zbudowane modele umożliwiają również analizy wpływu na poziom ryzyka w ruchu drogowym dowolnych, innych czynników, pod warunkiem istnienia danych statystycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi