Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym

Abstrakt

Ryzyko strategiczne jest ryzykiem długookresowym, związanym z podejmowaniem decyzji długofalowych, przez instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na analizowanym obszarze. Ryzyko strategiczne na sieci dróg wybranego kraju jest niepewnością dotyczącą realizacji celu strategicznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Istotnymi problemami w szacowaniu ryzyka w inżynierii ruchu drogowego jest przyjęcie właściwych miar ryzyka oraz metod jego obliczania lub prognozowania. W referacie przedstawiona jest analiza miar ryzyka strategicznego w ruchu drogowym na poziomie makro.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 197 - 208,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym// Journal of KONBiN. -., nr. No 1(13) (2010), s.197-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi