Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym

Abstrakt

Narażenie na ryzyko jest elementem składowym ryzyka społecznego. W artykule przedstawiono analizę miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym. Przedstawiono ewolucję definicji narażenia na ryzyko w ruchu drogowym, a następnie scharakteryzowano najczęściej stosowane i proponowane do analizy miary narażenia na ryzyko. Wykorzystując analizę regresji korelacji określono siłę współzależności pomiędzy piętnastoma miarami narażenia na ryzyko, a wybranymi miarami ryzyka społecznego dla danych z 60 krajów. Na podstawie wyników tej analizy zarekomendowano do dalszego stosowania 13 miar narażenia na ryzyko dzieląc je na dwie grupy: miary główne i miary pomocnicze. Zaproponowano zasady doboru miar narażenia na ryzyko w zalezności od stopnia dostępności danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 165 - 176,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Analiza miar narażenia na ryzyko w ruchu drogowym// Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems. -., nr. nr 4(75) (2009), s.165-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi