Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw - Publication - MOST Wiedzy

Search

Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Abstract

Literatura dotycząca strategii wzrotu firm opisuje przede wszystkim duże organizacje. Proces formułownania strategii oraz jej implementacji w przypadku małych firm jest jednak odmienny, przede wszystkim nieformalny. Dużym problemem staje się dopasowanie subiektywnych odczuć właścicieli dotyczących otoczenia i możliwości firmy oraz obiektywnych uwarunkowań. Artykuł opisuje ponadto wyniki badań przeprowadzone wśród mikroprzedsiębiorców dziłających w regionie gdańskim. Ukazują one dobitnie wpływ osobistych celów na formułowane strategie.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa pages 107 - 0,
ISSN: 0860-6846
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Wasilczuk J.: Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. -., (2006), s.107-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 21 times

Recommended for you

Meta Tags