Studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet na przykładzie Gdańska i Warszawy - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet na przykładzie Gdańska i Warszawy

Abstract

W artykule przedstawiono studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet realizowane przez Politechnikę Gdańską w ramach współpracy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum Edukacji Niestacjonarnej. Zaproponowano model kształcenia zintegrowanego, który pozwala na lepsze wykorzystanie materiałów pomocniczych (biblioteki zasobów, linki, testy kontrolne, przykładowe prace dyplomowe z lat poprzednich) oraz umożliwia wykorzystanie poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych do celów komunikacji nauczyciel-student, student-nauczyciel. Jako narzędzie potrzebne do wprowadzenia modelu kształcenia zintegrowanego wykorzystano platformę BSCW (ang. Basic Support for Cooperative Work), która umożliwia spotkania wirtualne (w różnym czasie i różnych miejscach). W artykule opisano również system kształcenia na odległość stosowany przez Politechnikę Warszawską (Ośrodek Kształcenia na Odległość „OKNO”) na studiach podyplomowych dla nauczycieli, które zorganizowane są w oparciu o platformę Lotus Learning Space.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy strony 221 - 226
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Grabowska A., Zając M.: Studia podyplomowe dla nauczycieli przez Internet na przykładzie Gdańska i Warszawy// Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy/ ed. J. Migdałek, B. Kędzierska Kraków: Rabid, 2003, s.221-226
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 39 times

Recommended for you

Meta Tags