System przetwarzania testów egzaminacyjnych. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

System przetwarzania testów egzaminacyjnych.

Abstract

W pracy zaprezentowano wykonany przez autorów system AATE, służący do automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. System daje możliwość przetwarzania trzech rodzajów ankiet i składa się z trzech modułów: edycji arkuszy, analizy dokumentów i prezentacji wyników. W pracy zamieszczono przykładowe formularze egzaminacyjne, schemat blokowy edytora testów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Malina W., Smiatacz M., Karpowicz Ł.: System przetwarzania testów egzaminacyjnych.// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags