Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts - Publication - MOST Wiedzy

Search

Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts

Abstract

Bariera rotacji wokół wiązania C-N w tioamidach jest średnio o 3-5 kcal/mol wyższa niż w odpowiednich amidach, a w analogicznych selenoamidach wzrasta jeszcze o 1 kcal/mol. Dzięki temu związki te występują w dwu enancjomerycznych formach, których wzajemna przemiana zachodzi w wyniku rotacji wokół wiązań C-N. Bariera rotacji jest wystarczająco wysoka, aby można było podjąć próbę ich rozdziału na enancjomery w temperaturze pokojowej. Ponieważ w cząsteczkach tych brak dodatkowych grup funkcyjnych, nie można tu zastosować klasycznych metod rozdziału wykorzystujących tworzenie diastereomerycznych soli. W omawianych przypadkach rozdzielenie na enacjomery przeprowadzono poprzez tworzenie krystalicznych związków inkluzyjnych z optycznie czynnymi diolami (TADDOLami), wywodzącymi się z kwasu winowego i pełniącymi rolę cząsteczek gospodarzy w tworzonych kompleksach. Rentgenograficzna analiza pojedynczych kryształów uzyskanych kompleksów pozwoliła na ustalenie konfiguracji absolutnej cząsteczek gości oraz oszacowanie ich czystości enancjomerycznej. Badane tioformamidy i selenoformamidy ulegają w roztworze powolnej racemizacji, której postępy śledzono spektroskopią CD.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Olszewska T., Pyszno A., Milewska M., Gdaniec M., Połoński T.: Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags