Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts

Abstrakt

Bariera rotacji wokół wiązania C-N w tioamidach jest średnio o 3-5 kcal/mol wyższa niż w odpowiednich amidach, a w analogicznych selenoamidach wzrasta jeszcze o 1 kcal/mol. Dzięki temu związki te występują w dwu enancjomerycznych formach, których wzajemna przemiana zachodzi w wyniku rotacji wokół wiązań C-N. Bariera rotacji jest wystarczająco wysoka, aby można było podjąć próbę ich rozdziału na enancjomery w temperaturze pokojowej. Ponieważ w cząsteczkach tych brak dodatkowych grup funkcyjnych, nie można tu zastosować klasycznych metod rozdziału wykorzystujących tworzenie diastereomerycznych soli. W omawianych przypadkach rozdzielenie na enacjomery przeprowadzono poprzez tworzenie krystalicznych związków inkluzyjnych z optycznie czynnymi diolami (TADDOLami), wywodzącymi się z kwasu winowego i pełniącymi rolę cząsteczek gospodarzy w tworzonych kompleksach. Rentgenograficzna analiza pojedynczych kryształów uzyskanych kompleksów pozwoliła na ustalenie konfiguracji absolutnej cząsteczek gości oraz oszacowanie ich czystości enancjomerycznej. Badane tioformamidy i selenoformamidy ulegają w roztworze powolnej racemizacji, której postępy śledzono spektroskopią CD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Olszewska T., Pyszno A., Milewska M., Gdaniec M., Połoński T.: Thioamides and selenoamides with chirality solely due to hindered rotation about the C-N bond: enantioselective complexation with optically active hosts// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi