Tradycyjne cykle życia oprogramowania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Tradycyjne cykle życia oprogramowania

Abstract

Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Metody wytwarzania oprogramowania strony 13 - 29
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 302 times

Recommended for you

Meta Tags