Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich

Abstract

W analizie współpracy geosyntetyków z elementami konstrukcji inżynierskiej możemy je traktować jako membrany sprężyste lub powłoki posadowione na różnych rodzajach podłoża. Modelowanie układu rzeczywistego oznacza jego idealizację pod kątem uwzględnienia tych cech ośrodka i jego elementów, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia analizowanego problemu. Zbudowany zostanie model fizyczny, a następnie matematyczny przedstawiony w postaci uogólnionego układu dynamicznego. W tym opisie wykorzystuje się różne operatory. Prowadzą one do układów ciągłych o parametrach rozłożonych. Rozpoczynając od opisu z wykorzystaniem układów dynamicznych ciągłych można przejść do układów dynamicznych dyskretnych. Pozwala na to teoria uogólnionych układów dynamicznych, poprzez wykorzystanie innych operatorów. Takie podejście umożliwia prowadzenie analizy problemu z wykorzystaniem sygnałów ciągłych i dyskretnych. Otrzymane wyniki pozwalają też wyznaczać odpowiedzi analizowanych układów metodami analitycznymi, numerycznymi lub hybrydowymi.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 13 - 17,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Mieloszyk E., Milewska A., Grulkowski S.: Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich// Przegląd Komunikacyjny -,iss. 11 (2020), s.13-17
Sources of funding:
  • Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags