Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP

Abstract

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej zostały następnie porównane z literaturo-wymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru płynności finansowej podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 0 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 41 - 53,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Figura P.: Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 365 (2014), s.41-53
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 97 times

Recommended for you

Meta Tags