Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej

Abstract

Rozprawa doktorska porusza problematykę związaną z wielokryterialnym projektowaniem budynków wielofunkcyjnych , w którym kryterium elastyczności funkcjonalnej zostało zaproponowane jako czynnik priorytetowy. Praca zawiera analizę obiektów wielofunkcyjnych umożliwiającą usystematyzowanie aktualnej wiedzy w zakresie projektowania tych obiektów oraz dokonanie ich klasyfikacji. Proces projektowy obiektu wielofunkcyjnego jest elementem cyklu życia budynku i ma na ten cykl decydujący wpływ. W pracy autor dowodzi , że możliwe jest stworzenie wielokryterialnego modelu projektowania współczesnego obiektu wielofunkcyjnego. Przedstawiony model o charakterze teoretycznym zastosowany w praktyce projektowej może zapewnić projektowanym budynkom wielofunkcyjnym wysoki stopień adaptacji do aktualnych potrzeb użytkowników na etapie eksploatacji. Model ten jest także ideą , która w holistyczny sposób pozwala spełniać zmieniające się wymogi dotyczące kształtowania obiektów wielofunkcyjnych w intensywnie zabudowanych ośrodkach miejskich , przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad związanych z dążeniem do rozwoju zrównoważonego.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 0 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Author(s))

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2018
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 5 times

Recommended for you

Meta Tags