Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy.

Abstract

W raporcie (2 wersje językowe) przedstawiono wyniki badań dorzecza rzeki Odry w ramach Międzynarodowego Programu Badań Odry (IOP) realizowanego w okresie 1997-2000 przez 12 jednostek badawczych z Polski i Niemiec. Badania były finansowane przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Badaniom poddawano próbki wody, osadów dennych oraz zawiesiny pobierane w trakcie 8 kampanii w całym dorzeczu rzeki Odry (98 punktów pomiarowych).

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Zanieczyszczenie rzeki Odry. Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP). strony 44 - 50
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Namieśnik J., Biernat J., Wolska L.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), Polichlorowane bifenyle (PCB), Lotne związki organiczne (VOC),Pestycydy.// Zanieczyszczenie rzeki Odry. Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP)./ ed. A.K. Meyer Hamburg: Univ. Hamburg, 2003, s.44-50
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 91 times

Recommended for you

Meta Tags