Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej.

Abstract

W artykule przedstawiono autorskie badania nad nową małą sondą statyczną wraz z metodą kalibracji. Sondę skonstruowano w ramach badań nad zmianą zagęszczenia ośrodka gruntowego wywołanego uformowaniem kolumn żwirowych. Badania kalibracyjne miały na celu ustalenie zakresu pomiarowego i efektywności skonstruowanego urządzenia pozwoliły wykazać istotny wpływ warunków brzegowych na parametry kalibracji, wpływ nieodkształcalnosci brzegów na rzeczywisty opór ośrodka gruntowego. Otrzymane wyniki sugerują, iż w analizie zmian stanu zagęszczenia korzystniejsze jest bezpośrednie wykorzystanie wartości oporu na stożku jako miary zagęszczenia ośrodka modelowego. Dla wysokich stopni zagęszczenia , gdzie zasięg wpływu nieodkształcalnej ściany może być znaczący dla osiąganych wartości oporu, przejście na krzywe kalibracyjne może doprowadzić do zafałszowania wyników.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Bolt A., Kuzora A.: Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 60 (2006), s.17-22
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times

Recommended for you

Meta Tags