Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej

Abstract

Mierzoną wartość impedancji pętli zwarciowej otrzymuje się na podstawie pomiaru dwóch wartości napięć dla obwodu nieobciążonego oraz obciążonego, najczęściej rezystancją, która stanowi sztuczne zwarcie. W referacie przedstawiono analizę wpływu błędu pomiaru okresu napięcia sieci na dokładność wyznaczenia impedancji, dla metod wykorzystujących pomiary wartości skutecznych napięć. Jak pokazały przeprowadzone badania nawet niewielkie błędy pomiaru okresu mogą mieć istotny wpływ na dokładność wyznaczenia szukanej impedancji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Measurement Automation Monitoring pages 0 - 0,
ISSN: 2450-2855
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Ziółko M.: Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 12 (2011), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 54 times

Recommended for you

Meta Tags