Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych

Abstract

W pracy jest dyskutowany problem nieliniowej dynamiki struktur kratowych. Zastosowano stacjonarny opis Lagrange'a (ang. Total Lagrange), pokazano silne i słabe sformułowanie dla pręta kratowego, jego aplikację do MES. W zakresie całkowania równań ruchu przedstawiono metodę Newmarka i metodę-a dla problemów liniowych i nieliniowych. Załączony przykład numeryczny ilustruje cechy przedstawionych metod.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa strony 491 - 498
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Burzyński S.: Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych// W : Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa/ ed. pod red. J. Bzówki. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s.491-498
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags