Wykorzystanie metod analizy obrazów w określaniu porowatości kości. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wykorzystanie metod analizy obrazów w określaniu porowatości kości.

Abstract

Praca prezentuje badania porowatości kości przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazów. Obrazy przekrojów poprzecznych kości wykonano na skaningowym mikroskopie elektronowym. Obróbkę badanych obrazów wykonano przy pomocy programu MultiScan.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Szkodo H., Szkodo M.: Wykorzystanie metod analizy obrazów w określaniu porowatości kości.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags