Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych

Abstract

Platforma J2EE jest jedną z najpopularniejszych platform wytwarzania systemów, aplikacji i usług internetowych. Jest ona oparta na tech-nologii Java i udostępnia wiele komponentów ułatwiających tworzenie usług internetowych. W niniejszym artykule przedstawiono dostępne komponenty i usługi jakie ta platforma dostarcza wraz z wybranymi przykładami tworzenia i użycia niektórych z nich. Dodatkowo przedstawione są kierunki rozwoju tej platformy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 113 - 127
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Piotrowski M.: Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.113-127
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags