Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych

Abstrakt

Platforma J2EE jest jedną z najpopularniejszych platform wytwarzania systemów, aplikacji i usług internetowych. Jest ona oparta na tech-nologii Java i udostępnia wiele komponentów ułatwiających tworzenie usług internetowych. W niniejszym artykule przedstawiono dostępne komponenty i usługi jakie ta platforma dostarcza wraz z wybranymi przykładami tworzenia i użycia niektórych z nich. Dodatkowo przedstawione są kierunki rozwoju tej platformy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 113 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Piotrowski M.: Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.113-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi