Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI INTERNETOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI INTERNETOWE

Wyniki wyszukiwania dla: USŁUGI INTERNETOWE

 • Aplikacje i usługi internetowe

  Kursy Online
  • A. Jędruch
  • T. Dziubich
  • I. Kochańska
  • W. Korłub
  • P. Czarnul
  • K. Nowicki
  • K. Dziubich

  studia podyplomowe

 • Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych

  Wprowadzenie: W artykule podjęto problem oceny użyteczności serwisów WWW i badania postaw lojalnościowych e-klientów korzystających z serwisów WWW usług medycznych. Celem badania była wstępna walidacja metody do oceny jakości użytkowej serwisów WWW usług medycznych oraz określenie związków pomiędzy cechami jakości użytkowej serwisów WWW a cechami relacyjnymi, takimi jak: satysfakcja, chęć powrotu oraz zamiar rekomendowania serwisu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Wykorzystanie technologii Java 2 Platform,Enterprise Edition do wytwarzania usług internetowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Platforma J2EE jest jedną z najpopularniejszych platform wytwarzania systemów, aplikacji i usług internetowych. Jest ona oparta na tech-nologii Java i udostępnia wiele komponentów ułatwiających tworzenie usług internetowych. W niniejszym artykule przedstawiono dostępne komponenty i usługi jakie ta platforma dostarcza wraz z wybranymi przykładami tworzenia i użycia niektórych z nich. Dodatkowo przedstawione są kierunki rozwoju tej...

 • Mechanizm dostarczania usług w chmurze: roxzwiązanie NOR-STA

  Artykuł prezentuje mechanizmy udostępniania w chmurze usług rozwijanych w ramach projektu NOR-STA. Są one ukierunkowane na wspomaganie procesów dochodzenia do zgodności i oceny zgodności z normami i standardami. W projekcie NOR-STA prowadzone są obecnie eksperymentalne badania wdrożeniowe we współpracy z partnerami z sektorów ochrony zdrowia i biznesu. Usługi NOR-STA są udostępniane zgodnie z modelem Software as a Service (SaaS)....