Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1 - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1

Abstract

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe mają za sobą już ponad pół wieku dojrzałego rozwoju, który sprawił, że stały się niezbędnym wyposażeniem niemal każdej nowoczesnej instalacji elektrycznej. Mają dwojakie zastosowanie w ochronie przeciwporażeniowej, a ponadto zapobiegają pożarom wywoływanym przez zwarcia doziemne. W niniejszej monografii przedstawiono ewolucję ich koncepcji i konstrukcji w ciągu minionych dziesięcioleci, zwracając uwagę na uwarunkowania postępu. Z upływem lat zwiększały się bowiem oczekiwania i wymagania użytkowników urządzeń elektrycznych odnośnie do cech użytkowych wyłączników, ale równocześnie pojawiały się nowe pomysły konstrukcyjne oraz innowacyjne technologie materiałowe i wykonawcze, pozwalające je zaspokajać. Dawało to impuls do doskonalenia i uszczegóławiania międzynarodowych norm produktowych na wyłączniki oraz krajowych przepisów ich stosowania. Nadal są to aparaty o złożonej budowie, wrażliwe na narażenia środowiskowe i bardziej zawodne od innych urządzeń wyłączających. Ich poprawne stosowanie, zwłaszcza w instalacjach typu przemysłowego z odbiornikami nieliniowymi albo w szczególnych warunkach środowiskowych, wymaga pogłębionej wiedzy o istocie zjawisk zachodzących w tym aparacie, kiedy zostaje pobudzony.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Czapp S., Musiał E.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.- Część 1. Zakład Wydawniczy INPE w Bełchatowie: Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2016.122 s. ISBN 978-83-945411-1-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags