Zagrożenia awaryjne wiaduktów z belek korytkowych w świetle wyników badań nośności prefabrykatów. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zagrożenia awaryjne wiaduktów z belek korytkowych w świetle wyników badań nośności prefabrykatów.

Abstract

Na podstawie wieloletnich doświadczeń dotyczących przęseł z belek korytkowych oraz wyników badań prefabrykatów przedstawiono wnioski dotyczące zagrożeń awariami. Znaczna liczba tego typu obiektów sprawia duże problemy eksploatacyjne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane. Badania - Diagnostyka - Naprawy - Rekonstrukcje. strony 557 - 566
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Cichocki M.: Zagrożenia awaryjne wiaduktów z belek korytkowych w świetle wyników badań nośności prefabrykatów. // XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane. Badania - Diagnostyka - Naprawy - Rekonstrukcje./ Szczecin: P. Szczec. Wydz. Bud. i Archit., 2003, s.557-566
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 2 times

Recommended for you

Meta Tags