Zespół Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Lucyna Nyka

prof. dr hab. inż. arch. Leader
Photo of dr inż. arch. Anna Awtuch

Anna Awtuch

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Jarosław Bąkowski

Jarosław Bąkowski

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Izabela Burda

Izabela Burda

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Jan Cudzik

Jan Cudzik

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Wiesław Czabański

Wiesław Czabański

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Jacek Droszcz

Jacek Droszcz

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Marek Gawdzik

Marek Gawdzik

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Robert Juchnevic

Robert Juchnevic

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Piotr Marczak

Piotr Marczak

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Elżbieta Marczak

Elżbieta Marczak

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Magdalena Podwojewska

dr inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka

Krystyna Pokrzywnicka

dr hab. inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Jacek Poplatek

Jacek Poplatek

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Agnieszka Szuta

Agnieszka Szuta

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Tomasz Szymański

Tomasz Szymański

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Karolina Taraszkiewicz

Karolina Taraszkiewicz

mgr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz

Katarzyna Urbanowicz

mgr inż. arch.

Research topics

Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. Badane są urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych. Zespół katedralny zaangażowany jest w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję adaptive re-use. Opracowywane są koncepcje architektury i przestrzeni miejskich związanych z wodą oraz nad poprawą jakości przestrzeni publicznych na styku lądu i wody. Kwestia zdrowego starzenia się i dobrostanu osób starszych stanowi kolejny ważny czynnik wpływający na prowadzone badania. Reagując na zmiany demograficzne i wzorce migracji opracowywane są nowe ścieżki badawcze nakierowane na przyczynianie się do podnoszenia jakości życia w wielokulturowych miastach i sprzyjających włączeniu społecznemu. Realizowane są zadania, których zadaniem jest rozszerzenie zarówno metodologii naukowej, jak i profesjonalnych, architektonicznych technik, wzbogacając je nowatorskimi narzędziami obliczeniowymi i nowymi metodami wytwarzania. Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie metod pozwala Zespołowi tworzyć innowacyjne koncepcje przestrzenne i rozwiązania inżynierskie.

Oferta badawcza

 • Zagadnienia architektury i urbanistyki powiązanej z wodą.
W badaniach analizowane są historyczne układy wodne i procesy ich zmian w skali krajobrazów miast i regionów. Wypracowywane sa rozwiązania architektoniczne i strategie urbanistyczne, które odpowiadają na wymogi zmian klimatycznych i środowiskowych. Badaniom podlegaja modyfikacje linii rozgraniczającej ląd i wodę oddziałujące na procesy odnowy miast i przeobrażenia terenów poprzemysłowych. Poprzez badania okreslane jest jak wprowadzenie elementy wody jako kompozycji wzmacnia potencjał architektury i jej siłę oddziaływania na odbiorcę.
 • Społeczeństwo Starzejące się i Architektura Ochrony Zdrowia:
- planowanie, programowanie i projektowanie obiektów architektury służby zdrowia, - modernizacje i adaptacje obiektów służby zdrowia, w tym szpitali (rozwój metodologii projektowania złożonych funkcjonalnie obiektów, wyposażonych w specjalistyczne technologie i sprzęt), - organizacja i zarządzanie obiektami służby zdrowia, - architektura dla starzejącego się społeczeństwa.
 • Projektowanie parametryczne i nowe technologie wytwarzania w architekturze
Prowadzone badania dotyczą zastosowania technik komputacyjnych oraz technik fabrykacji w procesie projektowania architektonicznego. Przedmiotem prowadzonych badań jest wykorzystanie cyfrowych narzędzi do analiz, symulacji, projektowania, optymalizacji, prototypowania i fabrykacji eksperymentalnych obiektów architektonicznych. Badania dotyczą także potencjału oprogramowania komercyjnego opartego na BIM (Building Information Modeling) i obejmują prace nad nowymi narzędziami, wspierającymi rozwiązywanie złożonych problemów projektowych. Badania prowadzone w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych realizowane są w kooperacji z Katedrą Sztuk Wizualnych.
 • Innowacyjne Materiały oraz Przestrzenne i Technologiczne Rozwiązania w Architekturze
Dziedzina badań koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach przestrzennych i technologicznych w architekturze. Zagłębia się w kwestię relacji między zewnętrznymi i wewnętrznymi przestrzeniami obiektu architektonicznego. Badane są czynniki, które wpływają na konkretny sposób doświadczania architektury, takich jak warunki świetlne, skala układów przestrzennych, tekstury i materiały. Bada, jak osiągnąć wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i jak przesuwać granice architektury, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w innych powiązanych dziedzinach, np. ICT, sztuki multimedialne, nanotechnologia.

Oferta usługowa

 • wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze wszelkich obiektów kubaturowych
 • wielobranżowe opracowania urbanistyczne
 • inwentaryzacje budowlane obiektów kubaturowych
 • opinie architektoniczno-urbanistyczne
 • przygotowanie i prowadzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów służby zdrowia
 • ekspertyzy kształtowania stref nawodnych w obszarach miejskich
Opracowanie projektowe obiektów architektury, w tym architektury pływającej od fazy koncepcji po dokumentację techniczną Opracowywanie strategii rewitalizacji obszarów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów po portowych i poprzemysłowych
 • ekspertyzy lokalizacyjne dla marin i przystani wodnych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 86 times