Search results for: hydrodynamika statku - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: hydrodynamika statku

Filters

total: 5

clear all filters


Chosen catalog filters

 • Category

 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: hydrodynamika statku

 • Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions

  Publication

  - Year 2007

  W pracy opisano podstawowe problemy związane z identyfikacją zdarzeń i scenariuszy wypadku oraz modelowaniem ryzyka dla alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Zastosowano podejście do bezpieczeństwa statków oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka wypadku. Wskazano możliwości zastosowania modelowania do analizy bezpieczeństwa statków na etapie projektowania, w czasie eksploatacji i...

 • External loads for multihull watercraft

  Publication

  Dla jednostek pływających wielokadłubowych sformułowano ogólne różniczkowe równania ruchu związane z możliwymi ruchami konstrukcji oceanotechnicznej. Są to ruchy związane ze stopniami swobody konstrukcji na sfalowanej powierzchni morza. Dla możliwych ruchów konstrukcji podano ogólne wzory na obciążenia zewnętrzne związane z reakcjami hydrodynamicznymi, siłami tłumienia oraz reakcjami hydrostatycznymi.

 • Hydrodynamic model experiments with POD propulsors

  Publication

  Przedstawiono serię badań modelowych dwóch pędników podowych. Pędniki te zostały zaprojektowane i zbudowane dla dwóch wersji dużego, załogowego modelu statku przeznaczonego do prób manewrowych. Jedna wersja ma pędnik pojedynczy a drugi układ dwupędnikowy. Obydwa modele były badane w kanale obiegowym. Celem eksperymentu było zmierzenie sześciu składowych siły i momentu hydrodynamicznego na pędniku w funkcji współczynnika posuwu...

 • Turning ability of hydrofoil crafts

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono metodę pozwalającą wyznaczać średnicę taktyczną, kąt przechyłu i kąt dryfu oraz siłę poprzeczną na sterze podczas ustalonej cyrkulacji wodolotu. W tym celu opracowano układ równań opisujących ruch wodolotu w płaszczyźnie poziomej. Współczynniki równań są wyznaczane na podstawie głównych parametrów geometrycznych jednostki oraz płatów. Przeprowadzono także szereg obliczeń dla różnych konfiguracji płatów oraz zespołu...

 • Roll respose of ship fitted with passive stabilizing tank.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono fizyczny i matematyczny model kołysań statku z biernym zbiornikiem stabilizacyjnym. Wyprowadzono równania ruchu i podano ich rozwiązania. Określono najistotniejsze zalecenia projektowe w oparciu o uzyskane rozwiązania. Wskazano kierunek poszukiwania optymalnych rozwiązań dla układu statek-bierny zbiornik stabilizacyjny.