Search results for: MPLS - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: MPLS

Search results for: MPLS

 • Symulacja pracy sieci MPLS.

  Publication

  - Year 2003

  Przewiduje się, że technika MPLS będzie przyszłą platformą dla sieci szkieletowych z gwarancją jakości usług. Wymaga to opracowania szeregu metod umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami sieci. Należy do nich kierowanie ruchem (ruting), który odpowiada za gospodarkę pasmem. W pracy przedstawiono założenia w oparciu o które wykonano program symulacyjny. Omówiono implementację pod kątem zastosowania w sieci MPLS i opisano...

 • Evolutionary Algorithms in MPLS network designing

  Publication

  - Year 2008

  MPLS technology become more and more popular especially in core networks giving great flexibility and compatibility with existing Internet protocols. There is a need to optimal design such networks and optimal bandwidth allocation. Linear Programming is not time efficient and does not solve nonlinear problems. Heuristic algorithms are believed to deal with these disadvantages and the most promising of them are Evolutionary Algorithms....

  Full text to download in external service

 • Survivability issues in IP-MPLS networks.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywności ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Survivability issues in op-mpls networks

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywnych ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Comparison of centralized and decentralized preemption in MPLS networks

  Publication

  - Year 2007

  Preemption is one of the crucial parts of the traffic engineering in MPLS networks. It enables allocation of high-priority paths even if the bandwidth on the preferred route is exhausted. This is achieved by removing previously allocated low-priority traffic, so as enough free bandwidth becomes available. The preemption can be performed either as a centralized or a decentralized process. In this article we discuss the differences...

 • Sieć wielodomenowa wykorzystująca MPLS i SDN

  Technologia Wieloprotokołowej Komutacji Etykietowej (MPLS – MultiProtocol Label Switching) dostarcza odpowiednie mechanizmy wspierające proces zachowania jakości usług, jednak wymaga nadrzędnego elementu sterującego. Takim elementem może być kontroler zrealizowany w koncepcji Sieci Definiowanych Programowo (SDN – Software Defined Networking), wprowadzający abstrakcję, rozdzielającą płaszczyznę przekazywania od płaszczyzny sterowania....

  Full text to download in external service

 • Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje techniki komutacji etykietowej MPLS z punktu widzenia obsługi ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów techniki MPLS związanych ze wsparciem inżynierii ruchu, metodami wyznaczania i zestawiania ścieżek komutowanych etykietowo oraz integracją z architekturą DiffServ. Następnie dokonano przeglądu metod protekcyjnych dla techniki MPLS oraz zaproponowano model analizy czasu wznawiania...

 • Model symulacyjny i badania sieci MPLS.

  Publication

  - Year 2004

  Multiprotocol Label Switching (MPLS) to obiecująca technika, umożliwiająca wsparcie jakości usług w sieciach szkieletowych opartych na protokole IP. Aby skorzystać z jej potencjalnych zalet, należy opracować skuteczne procedury i metody gwarantujące realizację jakości usług. Jednym z kluczowych zagadnień w tym obszarze badań jest kierowanie ruchem (ruting), a niezbędnym narzędziem odpowiedni program symulacyjny do modelowania zjawisk...

 • Performance Evaluation of Preemption Algorithms in MPLS Networks

  Preemption is a traffic engineering technique in Multiprotocol Switching Networks that enables creation of high priority paths when there is not enough free bandwidth left on the route. Challenging part of any preemption method is to select the best set of paths for removal. Several heuristic methods are available but no wider comparison had been published before. In this paper, we discuss the dilemmas in implementing preemption...

  Full text available to download

 • Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu sieci MPLS

  Niniejszy artykuł opisuje zrealizowane narzędzie, które umożliwia projektowanie sieci MPLS za pomocą Algorytmów Ewolucyjnych. Narzędzie to generuje ścieżki i optymalizuje alokację na nich przepływności żądań zapotrzebowań z uwzględnieniem klas obsługi strumieni ruchu z gwarancją zróżnicowanego QoS. Może także wybierać ścieżki do alokacji spośród danych wejściowych tak, aby wykorzystanie sieci było optymalne. Narzędzie to zostało...

 • Minimization of label usage in (G)MPLS networks

  Publication

  - Year 2009

  Full text to download in external service

 • A New Heuristic Algorithm for Effective Preemption in MPLS Networks

  Publication

  - Year 2006

  W artykule opisano nowy algorytm wywłaszczania przeznaczony dla sieci MPLS. Umożliwia on alokację zasobów sieci dla nowej ścieżki uwzględniając koszt usuniętych jednej lub wielu istniejących już ścieżek. Proponowany heurystyczny algorytm wybiera ścieżki do wywłaszczenia wykorzystując informację o topologii sieci. Używa funkcji optymalizacji minimalizującej stratę pasma na poziomie sieci. Przedstawiono i omówiono wyniki badań symulacyjnych...

 • Performance of LSP preemption methods in different MPLS networks

  Publication

  - Year 2008

  Preemption in Multiprotocol Label Switching (MPLS) is an optional traffic engineering technique used to create a new path of high priority when there is not enough bandwidth available. In such case the path is admitted by removing one or more previously allocated paths of lower priority. As there are usually many possible sets of low priority paths which can be selected, a preemption algorithm is being started to select the best...

 • Badanie wybranych algorytmów rutingu QoS w sieciach MPLS

  W pracy dokonano przeglądu wybranych, opublikowanych algorytmów rutingu QoS dla sieci MPLS. Zrealizowano program "Ruting QoS" w środowisku MATLAB, w którym zaimplementowano trzy algorytmy: Profile-Based Routing, Kowalika-Colliera oraz Erbasa-Mathara. Przedstawiono i omówiono sieci, które zostały użyte do badań. Przebadano zaimplementowane algorytmy w przykładowych sieciach. Porównano badane algorytmy pod względem: procentu obsłużonych...

 • Simulation Model of IMS/NGN with Transport Stratum Based on MPLS Technology

  In the paper we continue our research on traffic modelling in the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes the IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. A simulation model of a single NGN domain with transport stratum based on the Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology is proposed, which allows evaluation of mean response time of this stratum. The simulation model is applied to verify the results obtained...

 • Traffic Model of IMS/NGN Architecture with Transport Stratum Based on MPLS Technology

  Growing expectations for a fast access to information create strong demands for a universal telecommunication network architecture, which provides various services with strictly determined quality. Currently it is assumed that these requirements will be satisfied by Next Generation Network (NGN), which consists of two stratums and includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS) all NGN stratums...

  Full text available to download

 • Distributed Inter-Domain Link Capacity Optimization for Inter-Domain IP/MPLS Routing

  Publication

  - Year 2007

  Full text to download in external service

 • Comparison of IP-based and explicit paths for one-to-one fast reroute in MPLS networks

  Publication

  - TELECOMMUNICATION SYSTEMS - Year 2011

  Full text to download in external service

 • A novel genetic approach to provide differentiated levels of service resilience in IP-MPLS/WDM networks

  This paper introduces a novel class-based method of survivable routing for connection-oriented IP-MPLS/WDM networks, called MLS-GEN-H. The algorithm is designed to provide differentiated levels of service survivability in order to respond to varying requirements of end-users. It divides the complex problem of survivable routing in IP-MPLS/WDM networks into two subproblems, one for each network layer, which enables finding the...

  Full text to download in external service

 • Optimized IP-based vs. explicit paths for one-to-one backup in MPLS fast reroute

  Publication

  - Year 2010

  Full text to download in external service

 • Ocena wpływu metody kierowania ruchem i topologii na jakość usług w sieci MPLS.

  Publication

  - Year 2004

  Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi z gwarancją jakości w nowych sieciach wielousługowych, pojawiła się potrzeba opracowania efektywnych metod kierowania ruchem, gdyż istniejące algorytmy oparte na najkrótszej ścieżce często prowadzą do rezultatów dalekich od optymalnych. W niniejszym artykule zawarto wyniki pomiarów uzyskane za pomocą modelu symulacyjnego stworzonego na potrzeby symulacji sieci MPLS. Program został rozbudowany...

 • A new approach to inter-layer sharing providing differentiated protection services in survivable IP-MPLS/WDM networks

  Publication

  - Year 2010

  Artykuł omawia zagadnienie ochrony transmisji o charakterze połączeniowym w sieciach wielowarstwowych IP-MPLS/WDM. W szczególności prezentuje nową metodę współdzielenia międzywarstwowego zasobów ścieżek zabezpieczających gwarantującą szybkie odtwarzanie uszkodzonych połączeń (nawet o 40% szybciej w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą).

 • INTER-LAYER SHARING OF BACKUP PATH CAPACITIES PROVIDING FAST SERVICE RECOVERY IN IP-MPLS/WDM NETWORKS

  Publication

  - Year 2013

  In this paper, we investigate the issue of providing the transmission continuity in IP-MPLS/WDM networks in the presence of failures of nodes/links. Special focus is put on assuring fast restoration of flows affected after a failure in a scenario assuming sharing the backup path capacities in order to decrease the overall bandwidth consumption. In particular, we propose a new approach to inter-layer sharing of link capacity reserved...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Analytical Traffic Model for a Multidomain IMS/NGN Network Including Service and Transport Stratum

  Publication

  This paper addresses the problem of modelling call processing performance (CPP) in a multidomain Next Generation Network (NGN) architecture including the elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) in service stratum and based on the Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology in transport stratum. An analytical traffic model for such an architecture is proposed by integrating the formerly implemented submodels of service...

  Full text to download in external service

 • A novel class-based protection algorithm providing fast service recovery in IP/WDM networks

  Publication

  - Year 2008

  W artykule rozważa się warstwową strukturę sieci IP-MPLS/WDM. Węzły sieci mają funkcjonalność zarówno optycznych krotnic transferowych (OXC), jak i routerów IP. Dowolne dwa routery IP mogą być ze sobą połączone poprzez logiczne łącze IP realizowane przez ścieżkę optyczną WDM. Zaproponowano metodę klasową doboru tras przeżywalnych zapewniającą szybkie odtwarzanie uszkodzonych strumieni ruchu zarówno w warstwie WDM jak i IP-MPLS....

  Full text to download in external service

 • Telekomunikacyjna sieć rdzeniowa dla zastosowań specjalnych

  Publication

  W referacie opisano propozycje architektur telekomunikacyjnych sieci rdzeniowych, które charakteryzują się cechami umożliwiającymi wykorzystanie ich w zastosowaniach specjalnych, np. Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną koncepcję sieci rdzeniowych w kontekście Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network). Przedstawione architektury sieci IP QoS/sieci rdzeniowych takie jak DiffServ, MPLS, GMPLS, ASON/GMPLS. Zaproponowano...

 • Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

  Publication

  - Year 2009

  Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru...

 • Model przeżywalnych sieci IP następnej generacji.

  Publication

  - Year 2004

  Rozważa się przeżywalne sieci o warstwowej architekturze logicznej IP-MPLS/WDM. Węzły analizowanej sieci mają zintegrowaną funkcjonalność ruterów IP-MPLS w warstwie IP oraz przełącznic optycznych (OXC) w warstwie transmisji optycznej. Przepustowości łączy mogą być tak duże (nawet kilkaset Gbit/s0, że awaria nawet pojedynczego łącza może dotknąć bardzo liczne grupy użytkowników. Dlatego zasadnicze znaczenie ma zapewnienie przeżywalności...

 • Performance Evaluation of a Multidomain IMS/NGN Network Including Service and Transport Stratum

  Publication

  The Next Generation Network (NGN) architecture was proposed for delivering various multimedia services with guaranteed quality. For this reason, the elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) concept (an important part of 4G/5G/6G mobile networks) are used in its service stratum. This paper presents comprehensive research on how the parameters of an IMS/NGN network and traffic sources influence mean Call Set-up Delay (E(CSD))...

  Full text available to download

 • Przeżywalność połączeń w funkcji częstości awarii elementów sieci i ich położenia geograficznego

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję zapewniania przeżywalności w sieciach szerokopasmowych. Rozpatrywana jest ochrona przed awarią pojedynczego łącza. Celem niniejszej pracy jest prezentacja autorskiego modelu zapewnienia przeżywalności połączeń, uzależniającego sposób odtwarzania połączeń od częstości występowania awarii elementów sieci. Opisane rozwiązanie pozwala na jednoczesną redukcję wartości czasów odtwarzania połączeń, jak i...

 • Metody zapewniania przeżywalności sieci dla obsługi ruchu dynamicznego oraz poprzez modyfikację topologii sieci

  Publication

  Artykuł dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia ochrony ruchu przed awarią elementów sieci rozległej IP-MPLS/WDM. Szczególnego znaczenia nabiera gwarancja tzw. przeżywalności sieci, czyli zdolności do zapewnienia ciągłości realizacji usług w obliczu awarii. W artykule zaprezentowano następujące rozwiązania mające na celu ochronę ruchu o charakterze dynamicznym: a) algorytm doboru tras gwarantujący szybkie odtwarzanie usług w warstwie...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski received his M. Sc. degree in telecommunications from Gdansk University of Technology, Poland, and his Ph. D. degree in computer science from the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. In 2007, he defended his D. Sc. thesis at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. He has authored over 150 papers, led scientific projects funded by the European Union,...

 • Warstwa serwerów sterowania połączeniami w NGN

  Koncepcja sieci NGN wprowadza podział funkcjonalności sieci na warstwy. Jedną z nich jest warstwa serwerów sterowania połączeniami w warstwie zasobów transportu informacji. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i propozycji koncepcji realizacji tej warstwy serwerów dla rdzenia sieci opartej na technologii MPLS oraz ASON/GMPLS. Obejmują one architektury serwerów, zasady współpracy i zawartość informacyjną wiadomości, podstawowe...

 • A Survey of Fast-Recovery Mechanisms in Packet-Switched Networks

  Publication
  • M. Chiesa
  • A. Kamisinski
  • J. Rak
  • G. Retvari
  • S. Schmid

  - IEEE Communications Surveys and Tutorials - Year 2021

  In order to meet their stringent dependability requirements, most modern packet-switched communication networks support fast-recovery mechanisms in the data plane. While reactions to failures in the data plane can be significantly faster compared to control plane mechanisms, implementing fast recovery in the data plane is challenging, and has recently received much attention in the literature. This survey presents a systematic,...

  Full text available to download

 • Sieci z protokołem SIP a gwarancja poziomu oraz jakości usług

  Publication

  W pracy przedstawiono problem zapewnienia odpowiednio wysokich wartości parametrów GoS oraz QoS w sieciach z protokołem SIP, z uwzględnieniem szczególnych cech protokołu takich, jak np. mechanizm transakcji. Następnie zaprezentowano szereg różnorodnych prób rozwiązania tego problemu. W opisie zwrócono uwagę na takie aspekty jak: obsługa protokołu SIP w sieci DiffServ (SIP-Q), konwergencja sieci SIP i PSTN (SIP-T), wykorzystanie...

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  Publication

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Opóźnienie efektywne i jego zastosowanie do sterowania ruchem w sieciach pakietowych

  Publication

  - Year 2006

  W rozprawie doktorskiej przeanalizowano problem zapewnienia gwarancji jakości usług (Quality of Service, QoS) w sieciach pakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług o ściśle określonych wymaganiach opisujących opóźnienie pakietów i jego zmienność w sieciach z agregacją strumieni, takich jak np. sieć IP QoS z Differentiated Services (DiffServ) realizująca schemat obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) lub sieć...