Search results for: WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

Search results for: WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

 • Wały przeciwpowodziowe z odpadów

  Publication

  Ostatnie lata udowodniły szeroką przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów.

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Podstawy Budownictwa Wodnego 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Budownictwa Wodnego realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na studiach II stopnia na kierunku Infrastruktura Wodna. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach:...

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • Stability analysis of a dike constructed of anthropogenic materials

  Publication

  - Year 2017

  Numerical analyses of stability are presented for a hypothetical dikes constructed of dredged materials and bottom ash, in varying proportions. The paper is related to the international research project DredgDikes, which focused on the use of anthropogenic materials in dikes construction and flood protection. The aim of this project was to investigate the possibility of using anthropogenic materials from rivers and sea dredging...

  Full text available to download

 • Ekspertyza techniczna dotycząca określenia wpływu drgań dynamicznych wywołanych zagęszczaniem impulsowym wału przeciwpowodziowego w miejscowościach Międzyłęż i Rybaki

  Publication

  Przedmiotem ekspertyzy było wykonanie badań określających wpływ drgań dynamicznych spowodowanych pracą zagęszczarki impulsowej na konstrukcje przyległych budynków.

 • Application des essais au dilatometre Marchetti en sites maritime et fluvial en Pologne

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono wyniki i interpretację badań DMT zrealizowanych w strefie nadmorskiej i na wałach przeciwpowodziowych w delcie Wisły.Przedstawiono zastosowanie badania dylatometrycznego do kontroli zagęszczenia, opisu stanu i historii naprężenia w gruncie oraz do kontroli stanu, renowacji i wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych.

 • Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych

  Publication

  - Year 2006

  Monografia poświecona jest projektowaniu i wykonastwie pionowych przegród przeciwfiltracyjnych. Zamieszczono w nim podstawowe inforamcje o współczesnych możliwościach wykonywania zaawansowanych analiz filtracji i oceny stateczności budowli zmienych za pomoca metod numerycznych.Scharakteryzowano metody wykonywania przegród i właściwości zawiesin twardniejących. Opisano przyczyny uszkodzeń oraz kontrolę wykonawstwa przegród.

 • Projekt DredgDikes – wykorzystanie urobku z robót czerpalnych do budowy wałów przeciwpowodziowych

  Publication

  Partnerzy projektu DredgDikes i jego geneza. Cel i zakres oraz projekty częściowe. Wstępne wyniki badań. Plany badawcze

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...

 • Nowoczesne technologie uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

  Publication
  • A. Brożek

  - Materiały Budowlane - Year 2003

  Opisano zastosowanie wąskoszczelinowych przesłon przeciwfiltracyjnych wykonywanych w technologii WIPS wibracyjnie iniektowana przesłona szczelinowa oraz DSM ( ang. deep soil mixing - mieszanie wgłębne gruntu). Przedstawiono przykłady zastosowania w Polsce.

 • Herstellung von Dichtwaenden in alten Deichen mittels der Deep Mixing Method

  Publication

  - Year 2003

  Opisano zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu na mokro do wykonania przesłon przeciw filtracyjnych w wałach przeciwpowodziowych Wisły i Rudawy. Przytoczono pierwsze przykłady zastosowania w Polsce, obejmujące budowy w Krakowie (3) oraz w Tarnobrzegu (1). W Krakowie wykonano przesłonę zbrojoną dwuteownikami w celu posadowienia murków oporowych umieszczonych na koronie wału. W okolicach Wawelu przesłona umożliwia ustawienie...

 • Soft soil overconsolidation and CPTU dissipation test

  Określenie stanu naprężeń oraz historii naprężeń w słabym podłożu pod wałem przeciwpowodziowym na podstawie badań CPTU i DMT. Przeprowadzono badania dysypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach w podłożu pod wałem oraz po stronie odpowietrznej i odwodnej. Kształt krzywej dysypacji zależy od prekonsolidacji gruntu słabego. Przedstawiono sposoby określania współczynnika konsolidacji oraz współczynnika filtracji w gruntach słabych w...

  Full text available to download