Wały przeciwpowodziowe z odpadów - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wały przeciwpowodziowe z odpadów

Abstract

Ostatnie lata udowodniły szeroką przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Recykling edition 4, pages 26 - 29,
ISSN: 1731-9927
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Sikora Z., Wyroślak M.: Wały przeciwpowodziowe z odpadów// Recykling. -., iss. 4 (2015), s.26-29
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 25 times

Recommended for you

Meta Tags